ДСК Кредити

Декларирам, че нареденият превод не е за изплащане на трудово възнаграждение, включително авансово такова.